GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI

"THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ THỊNH VƯỢNG: KHAI THÁC TIỀM NĂNG, ĐẢM BẢO THÀNH CÔNG"

Giải pháp hậu cần

Công ty Cổ phần Sealandair Logistics Việt Nam là nhà cung cấp dịch vụ vận tải và logistics đáng tin cậy.
Chúng tôi chuyên làm về vận chuyển quốc tế, giải pháp logistics cho nhà máy, thủ tục hải quan và vận tải nội địa.

Dịch vụ của chúng tôi

Vận Tải Đường Biển

Dễ dàng vận chuyển hàng hóa của bạn qua đường biển với dịch vụ vận tải đường biển toàn diện đáng tin cậy của chúng tôi.

Dịch vụ nội địa

Tận dụng lợi ích từ mạng lưới rộng lớn và giải pháp vận tải trong nước hiệu quả của chúng tôi để kết nối hàng hóa của bạn từ cảng biển đến điểm đến cuối cùng trong nước.

Vận tải hàng không

Trải nghiệm sự giao hàng nhanh chóng và hiệu quả của hàng hóa của bạn với dịch vụ vận chuyển hàng không đáng tin cậy của chúng tôi, đảm bảo hàng hóa của bạn đến đích đúng thời gian.

Kho bãi và trung tâm phân phối

Tận dụng lợi thế từ các kho bãi an toàn và địa điểm chiến lược của chúng tôi, cung cấp các giải pháp lưu trữ linh hoạt cho hàng hóa của bạn với hệ thống quản lý tồn kho tiên tiến.

Dịch vụ vận tải chuỗi cung ứng lạnh

Đảm bảo tính toàn vẹn của hàng hóa nhạy cảm nhiệt đới với dịch vụ vận tải chuỗi lạnh đáng tin cậy của chúng tôi, đảm bảo điều kiện tối ưu trong suốt hành trình.

Dịch vụ logistics bên thứ ba (3PL)

Tối ưu hóa chuỗi cung ứng của bạn với các giải pháp 3PL từ đầu đến cuối của chúng tôi, tạo điều kiện để giao phó hoạt động logistics cho cải thiện hiệu quả và hiệu quả chi phí.

Các dự án của chúng tôi

Hàng hóa Ldpe (2)

(Polyethylene mật độ thấp)

Điều này đề cập đến hàng hóa không dễ hư hỏng được vận chuyển trong các container vận chuyển tiêu chuẩn, chẳng hạn như hàng tiêu dùng, máy móc, dệt may và điện tử. Hàng hóa đặc biệt: Hàng hóa đặc biệt bao gồm hàng hóa yêu cầu xử lý cụ thể hoặc có đặc điểm riêng. Nó có thể bao gồm các mặt hàng như hàng dễ hư hỏng, động vật sống, hàng hóa có giá trị, mặt hàng dễ vỡ và hàng hóa có rủi ro cao.

Hàng hóa Ldpe (1)

(Polyethylene mật độ thấp)

Điều này đề cập đến hàng hóa không dễ hư hỏng được vận chuyển trong các container vận chuyển tiêu chuẩn, chẳng hạn như hàng tiêu dùng, máy móc, dệt may và điện tử. Hàng hóa đặc biệt: Hàng hóa đặc biệt bao gồm hàng hóa yêu cầu xử lý cụ thể hoặc có đặc điểm riêng. Nó có thể bao gồm các mặt hàng như hàng dễ hư hỏng, động vật sống, hàng hóa có giá trị, mặt hàng dễ vỡ và hàng hóa có rủi ro cao.

Hàng hóa Ldpe

(Polyethylene mật độ thấp)

Điều này đề cập đến hàng hóa không dễ hư hỏng được vận chuyển trong các container vận chuyển tiêu chuẩn, chẳng hạn như hàng tiêu dùng, máy móc, dệt may và điện tử. Hàng hóa đặc biệt: Hàng hóa đặc biệt bao gồm hàng hóa yêu cầu xử lý cụ thể hoặc có đặc điểm riêng. Nó có thể bao gồm các mặt hàng như hàng dễ hư hỏng, động vật sống, hàng hóa có giá trị, mặt hàng dễ vỡ và hàng hóa có rủi ro cao.

Mạng của chúng tôi

  

 

alt