Dịch vụ logistics bên thứ ba (3PL)

Tối ưu hóa chuỗi cung ứng của bạn với các giải pháp 3PL từ đầu đến cuối của chúng tôi, tạo điều kiện để giao phó hoạt động logistics cho cải thiện hiệu quả và hiệu quả chi phí.

Quản lý vận tải:

Nhà cung cấp 3PL cung cấp dịch vụ quản lý vận tải, bao gồm tối ưu hóa tuyến đường, lựa chọn nhà vận chuyển, đặt hàng hàng hóa và theo dõi để đảm bảo di chuyển hàng hóa hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Quản lý kho bãi

Nhà cung cấp 3PL chuyên về dịch vụ quản lý kho bãi, bao gồm quản lý tồn kho, thực hiện đơn hàng, cross-docking, dịch vụ gia tăng và tối ưu hóa hoạt động kho bãi để đạt hiệu quả tối đa.

Phân Phối và Đáp Ứng Đơn Hàng:

Nhà cung cấp 3PL xử lý dịch vụ phân phối và đáp ứng đơn hàng, quản lý toàn bộ quy trình từ tiếp nhận đơn hàng đến giao hàng cuối cùng. Điều này bao gồm lưu trữ tồn kho, xử lý đơn hàng, lựa chọn, đóng gói và giao hàng cuối cùng cho khách hàng cuối.

Quản Lý Tồn Kho:

Nhà cung cấp 3PL cung cấp dịch vụ quản lý tồn kho toàn diện, bao gồm theo dõi tồn kho thời gian thực, dự báo nhu cầu, cung cấp lại hàng tồn kho, kiểm kê chu kỳ và tối ưu hóa tồn kho để đảm bảo mức tồn kho tối ưu và giảm thiểu chi phí lưu trữ.

Logistics Ngược:

Nhà cung cấp 3PL quản lý quy trình logistics ngược, xử lý việc trả lại sản phẩm, sửa chữa, tái chế và tiếp thị lại. Họ đảm bảo quản lý hiệu quả và tiết kiệm chi phí của chuỗi cung ứng đảo ngược.

Tư Vấn Chuỗi Cung Ứng:

Một số nhà cung cấp 3PL cung cấp dịch vụ tư vấn chuỗi cung ứng, hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động chuỗi cung ứng của họ, xác định các lĩnh vực cần cải thiện và triển khai các chiến lược để tăng hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Dịch vụ khác

Vận Tải Đường Biển

Dễ dàng vận chuyển hàng hóa của bạn qua đường biển với dịch vụ vận tải đường biển toàn diện đáng tin cậy của chúng tôi.

Dịch vụ nội địa

Tận dụng lợi ích từ mạng lưới rộng lớn và giải pháp vận tải trong nước hiệu quả của chúng tôi để kết nối hàng hóa của bạn từ cảng biển đến điểm đến cuối cùng trong nước.

Vận tải hàng không

Trải nghiệm sự giao hàng nhanh chóng và hiệu quả của hàng hóa của bạn với dịch vụ vận chuyển hàng không đáng tin cậy của chúng tôi, đảm bảo hàng hóa của bạn đến đích đúng thời gian.

Kho bãi và trung tâm phân phối

Tận dụng lợi thế từ các kho bãi an toàn và địa điểm chiến lược của chúng tôi, cung cấp các giải pháp lưu trữ linh hoạt cho hàng hóa của bạn với hệ thống quản lý tồn kho tiên tiến.

Dịch vụ vận tải chuỗi cung ứng lạnh

Đảm bảo tính toàn vẹn của hàng hóa nhạy cảm nhiệt đới với dịch vụ vận tải chuỗi lạnh đáng tin cậy của chúng tôi, đảm bảo điều kiện tối ưu trong suốt hành trình.